Thứ tư, 02 Tháng 9 2015

Tiếng hát Thánh Ca 2015

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội Tổ Chức Kỳ Thi Tuyển Sinh Khoá XV
Hà Nội, 02.04.2009, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho khoá XV (2009 – 2017) tại 8 giáo phận Miền Bắc.

Hà Nội, 02.04.2009, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho khoá XV (2009 – 2017) tại 8 giáo phận Miền Bắc.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay được tổ chức tại 6 địa điểm bao gồm Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Phát Diệm, và Thái Bình. Giáo phận Hưng Hoá và Lạng Sơn vì ít thí sinh nên đã gửi thí sinh về thi tại điểm thi Hà Nội. Các linh mục đang làm việc tại Đại Chủng Viện đã được cử về trực tiếp các địa điểm để tổ chức kỳ thi trong ngày 2 tháng 4 năm 2009.

Các môn thi bao gồm Kinh Thánh, Lịch sử Cứu độ, Giáo lý, Việt văn, và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Có 112 thí sinh thuộc 8 giáo phận tham dự kỳ thi này (Bắc Ninh 9, Bùi Chu 20, Hà Nội 25, Hải Phòng 16, Hưng Hoá 2, Lạng Sơn 6, Phát Diệm 11, Thái Bình 23). Hầu hết các thí sinh ở độ tuổi từ 24 đến 29.

Theo quy chế thi của Đại Chủng Viện đợt này, các thí sinh phải có điểm trung bình từ 6/10 trở lên mới được nhập học tại Đại Chủng Viện. Những thí sinh đạt điểm trên 6/10 nhưng chưa nhập học khoá XV sẽ được lưu điểm cho khoá sau. Điểm liệt cho tất cả các môn là từ 3/10 trở xuống. Thí sinh có hành vi gian rối trong khi làm bài thi sẽ bị loại ngay lập tức và không được tham dự bất cứ đợt tuyển sinh nào khác của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.

Được biết từ năm 2005 đến nay, mỗi năm Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội tuyển sinh 1 lần và nhận vào nhập học mỗi khoá không quá 50 ứng sinh trong toàn 8 giáo phận Miền Bắc. Các thí sinh trúng tuyển trong đợt tuyển sinh này sẽ nhập học tại Đại Chủng Viện vào đầu tháng 9 năm 2009.

 

Thí sinh tại giáo phận Hải Phòng

 

Thí sinh tại giáo phận Phát Diệm

Thí sinh tại Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thí sinh tại giáo phận Bùi ChuLê Danh

SVGTHN (Theo tgphanoi.org)