Thứ hai, 31 Tháng 8 2015

Tiếng hát Thánh Ca 2015

Sẽ thành lập "Câu lạc bộ Nhạc Thánh Hải Hà".
Đây là nơi Quý vị có thể chia sẻ với nhau về Nhạc Thánh, lý thuyết âm nhạc, các bản nhạc hay, bình luận trao đổi với nhay về âm nhạc.
Môn nghệ thuật này rất hấp dẫn, món nghề của các Nhà Bác học.
alt
Trong cuộc sống nếu chúng ta yêu mến, đam mê âm nhạc thì sẽ phong phú hơn về đời sống.
Nhưng để hiểu, biết, đọc các bản nhạc là một quá trình tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu, đam mê!
Chúng ta hãy chia sẻ cho nhau, chia sẻ và cùng học hỏi với nhau nhé.
Chịu trách nhiệm chuyên mục.
Jaul Lê Đoài Huy
Jos Nguyễn Hoàng Quân
Jos Nguyễn Tiến Thành