Thứ bảy, 29 Tháng 8 2015

Tiếng hát Thánh Ca 2015

Thánh Lễ tháng 5:
Chuẩn bị cho chương trình khai mạc cuộc thi "Tiếng Hát Thánh Ca SVCG"
Chủ đề: "Liên kết và Hành động"
Xin mời Quý vị coi lại toàn bộ Thánh Lễ.
Trước khi coi video xin lướt qua một số Hình ảnh Thánh Lễ:
 Nhóm Phú Mỹ dâng hoa:
Phú Mỹ Dâng Hoa
 
Phú Mỹ Dâng Hoa
 
Dâng hoa
 
Lễ tân: Ghi danh
Ghi danh, Lễ tân
 
Thánh Lễ:
Thánh Lễ
 
Rước Mình Thánh Chúa
 
Ca trưởng Jos Lê Đoài Huy - trong bài "Chúa Lên Trời"
Lê Đoài Huy
 
Cộng đoàn Sinh Viên và Họ Giáo Giảng Võ
Cộng đoàn
 
Cộng đoàn
 
Cộng đoàn
 
Cộng đoàn
 
Ban Giám Khảo chương trình "Tiếng Hát Thánh Ca SVCG".
Ban Giám khảo

Video dài 42 phút:
Theo dõi Thánh Lễ tháng 5: Chuẩn bị cho chương trình khai mạc cuộc thi "Tiếng Hát Thánh Ca SVCG"
Chủ đề: "Liên kết và Hành động"
Trong video bao gồm:
Thánh Lễ mừng CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.
- Phụng vụ Tin Mừng.
- Bài giảng, chia sẻ
- Lời nguyện
- Phụng vụ Thánh Thể.
- Phép lành Thánh Lễ
(Thực hiện by Vicar Pet. Nguyễn Huy Trình, LM ĐCV Thánh Giuse Hà Nội).
_____________________________
Recorded on live May, 16th, 2010. REC. Started on 05/15/10 at 08:04AM
Mời theo dõi Thánh Lễ nhóm (42 minutes)
(xin không kick vào Play giữa hộp, mà Kick nút Play nhỏ góc dưới (trái) hộp xem video..)
(xin không kick vào Play giữa hộp, mà Kick nút Play nhỏ góc dưới (trái) hộp xem video..)
Tất cả các VIDEO chương trình BP Truyền Hình và Cổng Thông tin lưu trữ USTM đã biên tập lại, khi coi VIDEO, quý vị nên để ý phần ghi chú, chúng con đã ghi rõ những nội dung Tiết mục, chương trình có trong video đó, để tiện cho Quý vị theo dõi và tìm lại những tiết mục yêu thích...
Hầu như các tiết mục được lưu trữ đầy đủ không thiếu tiết mục nào.
Hình Ảnh:
Công tác chuẩn bị xin chọn Albums từ 04/05-15/05/2010:
Cuộc thi TIẾNG HÁT THÁNH CA, ngày 15/05-16/05/2010 các máy:
 JHR-ABBA-DUCTHODOAN-BMC